RNYSO under the baton of Mikhail Jurowski, soloist Dmitry Masleyev

18photos
logo

April 22, 2019, Moscow